ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 DEL IC-A

edit

By

Celebración de la Asamblea General Ordinaria del IC-A de manera telemática por videoconferencia.

Para ver el orden del día de la Asamblea General, pulsar aquí

comments

comments for this post are closed